Szkoła branżowa 1

Szkoła branżowa 2

Szkoła branżowa 3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

kształci w następujących kierunkach:

     

a także

   
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • murarz - tynkarz,
 • i innych.
  
 

 

Podejmując kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 jesteś jednocześnie uczniem i młodocianym pracownikiem. Uczysz się:

- ogólnokształcących przedmiotów podczas zajęć lekcyjnych w CKZiU:

 • 3 dni w tygodniu w klasie 1;
 • 2 dni w tygodniu w klasie 2 i 3;

- teoretycznych przedmiotów zawodowych uczestnicząc raz w roku w 4-tygodniowych kursach w Centrum Kształcenia Zawodowego w CKZiU w Legnicy lub w Centrach współpracujących,

- praktycznej nauki zawodu u wybranego pracodawcy:

 • 2 dni w tygodniu w klasie 1;
 • 3 dni w tygodniu w klasie 2 i 3.

Dla chętnych, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, oferujemy wyjazdy do Hiszpanii, Austrii, Włoch, Słowacji czy Irlandii w ramach programu Erasmus+.