Zajęcia w CKP ul. Grunwaldzka, CKZiU ul. Lotnicza 26 oraz w pozostałych miejscach poza terenem CKZiU.

Rok akademicki 2020/2021

Plik w formacie PDF