Zajęcia w CKP ul. Grunwaldzka, CKZiU ul. Lotnicza 26 oraz w pozostałych miejscach poza terenem CKZiU.

Rok akademicki 2021/2022

Plik w formacie PDF