mLegitymacja w aplikacji mobilnej.

Aktualnie mLegitymacja jest dostępna na telefonach z systemem Android (wersja minimum 6.0). Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że zaawansowane są prace nad dostosowaniem nowości do systemu iOS, co pewnie niebawem nastąpi i uczniowie z iPhone’ami też będą mogli używać legitymacji w telefonie.

Wydanie mLegitymacji szkolnej jest darmowe.

 

 

Informujemy jednocześnie, że aby otrzymać mLegitymację należy posiadać lub wystąpić o wydanie legitymacji tradycyjnej (papierowej).

Wnioski o wydanie mLegitymacji można pobrać w sekretariacie uczniowskim
lub wydrukować samodzielnie (wzory dokumentów znajdują się poniżej)


Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wersji papierowej. Więcej informacji można znaleźć np. na takich stronach jak :

https://www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

 

Wnioski dla osób niepełnoletnich :

Wniosek dla uczniów Szkoły Branżowej

Wniosek dla uczniów Technikum nr 1

Wnioski dla osób pełnoletnich :

Wniosek dla uczniów Szkoły Branżowej

Wniosek dla uczniów Technikum nr 1

 

mLegitymacja szkolna ważna jest do 30 września kolejnego roku szkolnego, do momentu ukończenia szkoły i corocznie potwierdzana przez Sekretariat Szkoły.

W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować Sekretariat Szkoły o zaistniałym incydencie. Osoba odpowiedzialna za wydawanie mlegitymacji unieważnia ją.

INSTRUKCJA DLA UCZNIA (do pobrania)

...oraz krótka ściąga dla tych co nie lubią czytać...

1. pobrać apkę mObywatel
2. wybrać PLUS i Legitymacja Szkolna
3. Zeskanować kod QR