Terminy spotkań z rodzicami.

W roku szkolnym 2020/2021.

15.09.2020 zebranie organizacyjne dla klasy 4AFT
16.09.2020 zebrania organizacyjne dla pozostałych klas